Trang chủ
Bộ môn - Trung tâm
Đào tạo
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác Quốc tế
Đoàn thể
Sinh viên - Cựu sinh viên
Tin tức - Sự kiện
Th­ư viện
Liên hệ
Chuyện bổ ích - lý thú
Email nội bộ
Thư viện ảnh
NGƯT.GS.TS. Nguyễn Quang Phích

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

thay nq-phich

 

v Họ tên: Nguyễn Quang Phích

 

v Năm sinh: 1948

 

v Đơn vị: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

 

v Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

 

v Học hàm, học vị: Giáo Sư, Tiến sỹ. NGƯT. 

 

v Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

 

v Điện thoại: 04.37567809

 

v Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

2. Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Tốt nghiệp

Đại học

ĐH Bergakademie Freiberg-Đức

Khai thác mỏ

1971

Tiến sỹ

ĐH Bergakademie Freiberg-Đức

Địa kỹ thuật

1987

3. Thành tích đào tạo

  • Kỹ sư:                         110
  • Thạc sỹ:                       12
  • Tiến sỹ:                        05       

4. Thành tích NCKH và TKCN

·        Các sách giáo trình, bài giảng đã xuất bản

1.     Nguyễn Quang Phích: Cơ học đá. Đại học Mỏ-Địa chất 1992.

2.     Ngô Doãn Hào, Nguyễn Quang Phích: Tin học ứng dụng cho Xây dựng công trình ngầm. Đại học Mỏ-Địa chất 1997.(Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

3.     Nguyễn Quang Phích: Mô hình hoá các tính chất cơ học của các vật thể địa chất. Đại học Mỏ-Địa chất 1999.(Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

4.     Nguyễn Quang Phích: Áp lực và tải trong lên kết cấu công trình ngầm. Đại học Mỏ-Địa chất 1999.(Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

5.     Nguyễn Quang Phích: Tiến bộ KHKT trong xây dựng công trình ngầm. Đại học Mỏ-Địa chất 1999.(Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

6.     Nguyễn Quang Phích: Lý thuyết cơ học khối đá liên tục và nứt nẻ. Đại học Mỏ-Địa chất 2000. (Bài giảng cao học ngành Địa chất công trình).

7.     Nguyễn Quang Phích: Gia cố khối đá.Đại học Mỏ-Địa chất 2001.(Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

8.     Nguyễn Quang Phích: Phương pháp giải các bài toán cơ học đá trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm. Đại học Mỏ-Địa chất 2002.(Bài giảng cao học cho ngành Khai thác mỏ).

9.     Nguyễn Quang Phích Ứng dụng các quá trình vật lý đá trong xây dựng công rình ngầm. Đại học Mỏ-Địa chất 2002. (Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

10. Nguyễn Quang Phích: Các biện pháp nâng cao hiệu quả thi công xây dựng công trình ngầm. Đại học Mỏ-Địa Chất. Hà Nội 4-2005. (Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

11. Nguyễn Quang Phích: Dự báo và phòng ngừa các hiện tượng phá hủy công trình ngầm. Đại học Mỏ-Địa Chất. Hà Nội 3-2005. (Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ).

12. Nguyễn Quang Phích: Cơ học đá. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2007

13. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Ngọc Anh: Phương pháp số - Chương trình PLAXIS 3D và UDEC. Nhà xuất bản Xây dựng, 2007

·        Các đề tài NCKH và TKCN đã thực hiện

14. Chủ nhiệm đề tài cơ bản cấp Nhà nước: Mô hình hóa tính chất cơ học của đá và khối đá. NCCB 3.18.1997-2000.

15. Chủ nhiệm đề tài cơ bản cấp Nhà nước: Nghiên cứu tương tác giữa khối đá và vỏ chống bêtông phun. NCCB. Mã số: 310602.2000-2003.

16. Tham gia đề tài cấp bộ: Nghiên cứu các tính chất cơ lý của đất, đá, quặng thuộc mỏ ăngtimon Tuyên Quang. Bộ Cơ khí - Luyên Kim, 1974.

17. Tham gia đề tài cấp bộ: Nghiên cứu khả năng không chống các đường lò đá tại các mỏ hầm lò Việt Nam. Bộ Năng lượng 1994-1995.

18. Tham gia đề tài cấp bộ: Nghiên cứu thử nghiệm chống lò bằng vì neo chất dẻo sản xuất trong nước. Bộ Năng lượng 1995-1996.

19. Chủ trì đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng luận chứng khả thi các công trình ngầm trong quy hoạch mạng lưới giao thông ở Hà Nội. Bộ Giáo dục và đào tạo 1996-1998 (B96-36-1TĐ).

20. Tham gia đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xác định hệ số thừa tiết diện tại các công trình ngầm thuỷ điện Ialy. Bộ Công Nghiệp 1998-1999.

21. Đồng chủ trì đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng chương trình tinh toán, phân tích độ ổn định của khối đá bờ mỏ và khối đá xung quanh công trình ngầm. Bộ Giáo dục và Đào tạo 1998-2000 (B98-36-25TĐ).

22. Tham gia đề tài cấp bộ: Nghiên cứu trạng thái cơ học của khối đá và sự tập trung ứng suất, biến dạng ở nền và xung quanh công trình ngầm cho xây dựng thuỷ điện. Bộ Công Nghiệp 1998-2000.

23. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng sử dụng neo ống chống giữ các đường lò cơ bản trong ngành than Việt nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 (B2000-36-51).

24. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng xây dựng công trình ngầm. Mã số B2003-36-39-TĐ. Theo thông báo giao nhiệm vụ số: 279 /KHCN ngày 7 tháng 4 năm  2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp số trong tính toán công trình ngầm. B2005-36-88TĐ.

26. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biên soạn giáo trình“Than và môi trường”. Mã số 2006-02-06 ĐTMT.

·        Các bài báo trong tạp chí

27. Lương Lãng, Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu độ bền cơ học của đá ở một số mỏ vùng Quảng Ninh. Tạp chí khoa học kỹ thuật 12/1974 (102). Tr. 20-27.

28. Nguyễn Quang Phích: Phân tích quá trình cơ học trong khối đá bằng mô hình đàn hồi nhớt tuyến tính. Nội san khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, số 53,3/1978.Tr.14-21. Tuyển tập các công trình khoa học - kỷ niệm 30 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ. Hà Nội, 1995. Tr. 10-17.

29. Nguyễn Quang Phích. Theoretische Betrachtungen zum Lauffer-Diagramm in der Geomechanik. Beitrag zur Gebirgsmechanik. Freiberger Forschungshefte A740, 1987. VEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie. Tr. 48-56.

30. Nguyễn Quang Phích. Mô hình hoá tính từ biến của đá. Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất. Tập 16/1990. Tr.105-111.

31. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Anh Tuấn. Đường đặc tính của khối đá có tính lưu biến giảm bền. Tạp chí Công nghiệp mỏ 3/1991. Tr.22-24.

32. Nguyễn Quang Phích. Neo ống và khả năng áp dụng ở các mỏ hầm lò Việt Nam. Tạp chí năng lượng 8/1992. Tr. 6-8.

33. Nguyễn Quang Phích. Một phương pháp xác định thời gian tồn tại ổn định của công trình ngầm lưu không. Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất. Tập 18/1993. Tr.34-40.

34. Nguyễn Quang Phích. Dự báo khả năng để lưu không các công trình ngầm. Tạp chí Công nghiệp mỏ 1/1993. Tr.16-17.

35. Nguyễn Quang Phích. Ein rheonomes Enfestigungsmodell zur Deutung der mechanischen Verhalten von Geomaterialien. Geotechnik 1/1994. Tr. 15-20.

36. Nguyễn Quang Phích. Khả năng áp dụng bê tông và bê tông phun sợi thép trong các mỏ hầm lò và các công trình ngầm. Tạp chí Than Việt Nam. Hà Nội, 1995. Tr. 10.

37. Nguyễn Xuân Mãn, Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Phúc Nhân. Một phương pháp thi công công trình ngầm với mục đích làm giảm áp lực lên vỏ chống. Tuyển tập các công trình khoa học - kỷ niệm 30 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ. Hà Nội, 1995. Tr. 280-286.

38. Nguyễn Quang Phích. Vấn đề lựa chọn công nghệ khai thác vật liệu xây dựng. Tạp chí Xi măng. Hà Nội, 1996. Tr. 31-34.

39. Nguyễn Quang Phích. Các biện pháp gia cố đá và than bằng Polyurethan. Tạp chí Than Việt Nam. Hà Nội, 1996. Tr. 11-13.

40. Nguyễn Quang Phích, Dương Đức Hùng. Một lớp mô hình biểu hiện từ biến của vật liệu địa chất. Tuyển tập các công trình khoa học, tập XXI (chuyên đề Mỏ). Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1996. Tr. 67-74.

41. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Phúc Nhân. Vấn đề áp dụng các phương pháp phân loại khối đá của Z.T. Bieniawski và của Barton. Tuyển tập các công trình khoa học, tập XXI (chuyên đề Mỏ). Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1996. Tr. 149-152.

42. Nguyễn Quang Phích. Than và tình hình khai thác than trên thế giới. Tạp chí Than Việt Nam 11/1996. Tr. 5-6.

43. Nguyễn Quang Phích, Đào Văn Canh. Về quy luật và khả năng gia cố khối đá khi sử dụng neo dính kết. Tạp chí Công nghiệp mỏ. Hà Nội, 1996. Tr. 5 -6 và 10.

44. Nguyễn Quang Phích, Dương Đức Hùng. Phân tích quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của đá khi nén đơn trục với tốc độ biến dạng không đổi bằng mô hình lưu biến giảm bền. Tuyển tập các công trình khoa học, tập 24. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1997. Tr. 28 -33.

45. Nguyễn Văn Đước, Nguyễn Quang Phích, Đào Văn Canh. Kết quả khảo sát sử dụng neo ống có rãnh hở Trung Quốc ở Mỏ than Mạo Khê. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XI, 8/1998. Tr.115-119/ Tạp chí Công nghiệp mỏ số 2/1999. Tr.3-4.

46. Nguyễn Quang Phích. Vấn đề quy hoạch và thi công xây dựng công trình ngầm giao thông ở thành phố Hà Nội, và Hồ Chí Minh. Tuyển tập công trình khoa học, tập 27. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1998. Tr. 29-35.

47. Nguyễn Quang Phích. Phương pháp đào hầm mới của Áo- khả năng áp dụng và những yêu cầu. Tuyển tập công trình khoa học, tập 28. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1999. Tr. 55-59.

48. Nguyễn Quang Phích. Một phương pháp tính trụ bảo vệ bằng mô hình lưu biến giảm bền. Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 12. Hà Nội 8/1999. Tr.82-86. (Tạp chí Công nghệ Mỏ.Hà Nội 5/1999).

49. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Đước. Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ-35 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tuyển tập công trình khoa học, tập 30. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 6/2000. Tr. 3-6.

50. Nguyễn Quang Phích. Công trình giao thông ngầm-một giải pháp đảm bảo phát triển bền vững cho thủ đô Hà Nội. Tuyển tập công trình khoa học, tập 30. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 6/2000. Tr. 13-20.

51. Nguyễn Quang Phích, Phạm Minh Đức. Vấn đề sử dụng hợp lý và đảm bảo chất lượng bêtông phun. Tuyển tập các công trình khoa học đại học Mỏ - Địa chất, số 30. Hà Nội 6/2000. Tr. 51-54.

52. Nguyễn Quang Phích, Ngô Doãn Hào. Mô hình hoá khả năng chịu tải của khối đá nứt nẻ. Tuyển tập công trình khoa học, tập 30. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 6/2000. Tr. 68-72.

53. Nguyễn Quang Phích. Phân tích quá trình khoan- phun ép trong khối đá rắn cứng, nứt nẻ. Tuyển tập công trình khoa học, tập 30. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 6/2000. Tr. 100-105.

54. Nguyễn Quang Phích. Yêu cầu về khả năng mang tải và bảo vệ môi trường đối với bê tông phun. Hội nghị khoa học Mỏ Địa chất lần thứ 14,15/11/2000. Quyển 1: Các khoa học về Mỏ. Tr.121-127. (Tập san KHCN mỏ 3/2001. Tr.5-7).

55. Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu, khảo sát khả năng dính bám của nhựa polieste không no và sợi thuỷ tinh trong vật liệu polime-compozit. Tuyển tập công trình khoa học, tập 32. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 5/2001. Tr. 55-57.

56. Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Vấn đề lựa chọn vật liệu phun ép trong công tác khoan phun sửa chữa nứt, thấm một số kết cấu bêtông ở nhà máy thuỷ điện Thác bà. Tuyển tập công trình khoa học, tập 32. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 5/2001. Tr.155-158.

57. Nguyễn Quang Phích. Sử dụng chương trình FLAC phân tích các quá trình cơ học trong khối đá. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15.Quyển 1: Các khoa học về Mỏ và Kinh tế QTKD. Hà Nội 15/11/2002.Tr. 81-85.

58. Nguyễn Quang Phích, Heinz Konietzky. Mô hình toán học khối đá nứt nẻ. Tuyển tập công trình khoa học Mỏ - Địa chất. Tập 37. Hà Nội 2002. Tr. 103-109.

59. Nguyễn Quang Phích. Khảo sát tương tác giữa khối đá nứt nẻ và bê tông phun bằng phương pháp UDEC. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Số 1, 1-2003. Tr.88-94.

60. Nguyễn Quang Phích, Phạm Minh Đức. Về đặc điểm cấu trúc của vỏ bêtông phun. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 3, 7/2003, tr.86-89.

61. Nguyen Quang Phich, H. Konietzky. Mô phỏng số các quá trình cơ họcbằng mô hình dòng hạt (Numerical Simulation of mechanical Processes via Particle Flow Code). Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 6-1/2004.Tr.84-87.

62. Jurgen Kretschmann, Per Nikolai Martens, Nguyễn Quang Phích. Der Steinkohlenbergbau in Vietnam. Bergbau 1/2004. Tr. 27-29.

63. Nguyễn Quang Phích, Đào Quốc Việt. Khảo sát quá trình biến đổi cơ họctrong khối đá phân lớp xung quanh dường lò bằng chương trình FLAC. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16-Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 15/11/2004. Tr. 156-159.

64. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Ngọc Huệ. Phân tích nội lực trong vỏ bê tông phun do quá trình dịch chuyển của khối đá nứt nẻ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 15/11/2004. Tr. 153-155.

65. Nguyễn Quang Phích, Đặng Trung Thành, Đỗ Ngọc Anh, Đặng Văn Kiên. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả nổ mìn trong xây dựng công trình ngầm. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 7-7/2004.Tr.51-56.

66. Nguyen Quang Tuan, Noppadon Phien-wej, Nguyen Quang Phich. State of Tunneling in Vietnam. Felsbau 23 (2005) No.2. Tr 1-7.

67. Nguyễn Quang Phích. Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ-40 năm đào tạo và phát triển. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất. Số 12(10-2005). Tr 1-2.

68. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Phân tích biến dạng của đường hầm tiết diện tròn theo phương pháp tương tác khối đá - kết cấu chống bằng chương trình rocsupport. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất. Số 12(10-2005). Tr.37-40.

69. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Phân tích độ ổn định của đường hầm ở các giai đoạn thi công khác nhau bằng phương pháp số. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất. Số 12(10-2005). Tr.41-45.

70. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh. Đảm bảo hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy khoan hầm TBM. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất. Số 12(10-2005).  Tr. 46-53.

71. Nguyễn Quang Phích, Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Khải. Vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượngcác công trình ngầm. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất. Số 12 (10-2005). Tr. 54-59.

72. Nguyễn Quang Phích, Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Khải. Rủi ro khi thi công xây dựng công trình ngầm bằng máy khoan hầm (TBM) và giải pháp hạn chế. Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất. Số 12(10-2005). Tr 60-64.

73. Nguyễn Quang Phích, Đỗ Ngọc Anh. Sự cố và nguyên nhân trong xây dựng công trình ngầm thành phố. Tạp chí KHCN Mỏ-Địa chất, số 14 (4-2006). Trang 82-85.

74. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm chịu tải trọng động. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Số 16, 10-2006. Tr.63-65.

75. Nguyễn Quang Phích. Sự cố trong xây dựng công trình ngầm-nguyên nhân và giải pháp hạn chế. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Số 16, 10-2006. Tr.69-72.

76. Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu ổn định và tính kết cấu gia cố cho công trình ngầm trong khối đá nứt nẻ, có một đới phá hủy nhỏ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Số18, 4-2007. Tr.58-60.

77. Nguyễn Quang Phích. Tiến bộ trong công tác đào lò trên thế giới-các bài học kinh nghiệm. Tạp chí Khoa học công nghệ mỏ. Số 1-2008.Tr. 21-23+10

78. Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất khối đá đến hiệu quả nổ mìn nhằm điều chỉnh hợp lý hộ chiếu khoan nổ mìn khi đào lò. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất số 21/ 01-2008.Tr.83-88+91.

79. Nguyễn Quang Phích. Vấn đề lựa chọn phương pháp đào lò. Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 9/2008. tr. 10-16

80. Nguyễn Quang Phích. Vấn đề khí hóa than. Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ mỏ Số 12/2008. tr. 31-38

81. Nguyễn Quang Phích. Tiến bộ về cơ khí hóa và tự động hóa trong thi công công trình ngầm bằng khoan nổ mìn. Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2/2009. tr. 4-10.

·        Các bài báo trong NCKH

82. Phí Văn Lịch, Nguyễn Quang Phích. Một vài cách giải bài toán phân bố ứng suất và biến dạng trong môi trường đất đá đàn hồi – nhớt xung quanh công trình ngầm. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 3, Huế 1982. Tr. 147-153.

83. Doering, T. Nguyen Quang Phich. Zur Modellierung der Entfestigung und Anwendungen in der Gesteinsprueftechnik. 19. Geomechanikkolloqium. Leipzig, 15/10/1987.

84.  Nguyễn Quang Phích. Tin học đối với ngành mỏ Việt nam. Báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ lần thứ VI, 26-28/11/1992.

85.  Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Phúc Nhân. Lựa chọn khung vỏ chống hợp lý cho các công trình ngầm trong mỏ theo mức độ ổn định của khối đá. Báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ lần thứ VI, 26-28/11/1992.

86.   Nguyễn Quang Phích. Một số kết quả về xây dựng mô hình cho đá và các vật liệu tương tự. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ V, 3-5/12/1992.

87.  Nguyễn Quang Phích. Xác định thời gian tồn tại ổn định của công trình ngầm không chống. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ V. Hà Nội 3-5/12/1992. Tr.107-109.

88.  Nguyễn Quang Phích. Computerprogramm zur Bestimmung elastischer Spannungsfelder um unterirdischer Hohlraeme. Tagungsheft XLI. Berg- und huettenmaenischen Tag. 12-15/6/1990 Freiberg. (Chương trình máy tính xác định trường ứng suất đàn hồi trong khối đá xung quanh công trình ngầm. Tuyển tập các công trình khoa học - kỷ niệm 30 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ. Hà Nội, 1995. Tr. 46-50.

89.  Nguyễn Quang Phích. Vấn đề lựa chọn và phát triển các kết cấu chống giữ hợp lý trong ngành than Việt Nam. Báo cáo HNKH lần thứ 12. Quyển 1. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1996. Tr. 94-97.

90.   Nguyễn Văn Quyển, Nguyễn Xuân Mãn, Nguyễn Quang Phích. Đặc điểm và khả năng sử dụng bêtông phun sợi thép trong xây dựng công trình ngầm. Báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học lần thứ 12 Đại học Mỏ-Địa chất 10/1996. Tr.44-53.

91.  Nguyễn Quang Phích, Dương Đức Hùng. Vấn đề mô hình hoá các tính chất cơ học của các vật thể địa chất. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học đá toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 1997. Tr. 168-177.

92.  Nguyễn Quang Phích. Quá trình biến đổi cơ học trong khối đá có tính lưu biến giảm bền xung quanh công trình ngầm. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6. Hà Nội, 1997. Tr. 270-276.

93.  Nguyễn Quang Phích. Một phương pháp xác định các thông số hợp lý của kết cấu chống bằng neo dính kết. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 11. Hà Nội, 1998. Tr. 126-129.

94.  Nguyễn Quang Phích. Cải tiến khung chống thép lòng máng cho phù hợp với điều kiện xuất hiện áp lực mỏ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 11. Hà Nội, 1998. Tr. 130-132.

95.  Nguyễn Văn Đước, Nguyễn Quang Phích, Đào Văn Canh. Kết quả sử dụng neo ống trong công tác đào chống lò ở Mỏ than Mạo Khê. Báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 13, 11/1998. Quyển 1. Tr.52-54.

96.  Nguyễn Quang Phích. Về quy luật phân bố ứng suất trong khối đá không đồng nhất sau khi neo. Báo cáo HNKH lần thứ 13. Quyển 1. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1998. Tr. 72-75.

97.  Nguyễn Quang Phích. Vấn đề lựa chọn máy khiên đào xây dựng công trình ngầm giao thông ở Hà Nội. Báo cáo HNKH lần thứ 13. Quyển 1. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1998. Tr. 76-81.

98.  Nguyễn Quang Phích. Chuẩn bị cho hệ thống tàu điện ngầm Hà Nội. Báo cáo HNKH lần thứ 13. Quyển 1. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1998. Tr. 222-226. (Hệ thống tàu điện ngầm Hà Nội. Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT số 1/1999. Tr.81-86).

99.  Nguyễn Quang Phích. Một phương pháp tính trụ bảo vệ bằng mô hình lưu biến giảm bền.  Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 12-8/1999. Tr.82-86. (Tạp chí Công nghệ Mỏ. Hà Nội 5/1999).

100.    Nguyễn Quang Phích, Bùi Học. Bergbau und Umweltschutz in Vietnam. Workshop Schutz und optimale Nutzung natuerlicher Ressourcen, Hanoi, 21-24/3/2000.Tr.23-24. ALVIDE- Newsletter 2/2000. Tr. 23-24.

101.    Nguyễn Quang Phích & Ola Woldmo. Những tiến bộ trong công nghệ bêtông phun. Hội nghị khoa học Mỏ Địa chất lần thứ 14 (15/11/2000). Báo cáo khoa học. Quyển 1: Các khoa học về Mỏ. Tr.128-132. (Tập san KHCN mỏ 322001. Tr.8-10)

102.    Nguyễn Quang Phích, Peter Rosetz& Lars Baumgarten. Một số kết quả nghiên cứu các tính chất cơ học của đá bằng hệ thống thí nghiệm MTS 815. Hội nghị khoa học Mỏ Địa chất lần thứ 14 (15/11/2000). Báo cáo khoa học. Quyển 1: Các khoa học về Mỏ. Tr.133-138.

103.    Nguyễn thị Hiền, Nguyễn Tuấn Tiến, Nguyễn Quang Phích. Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm nứt nẻ của đá ở vùng Bắc Giang bằng phương pháp địa vật lý. Hội nghị khoa học Mỏ Địa chất lần thứ 14 (15/11/2000). Báo cáo khoa học. Quyển 3: Địa chất công trình, Địa chất thuỷ văn và môi trường. Tr. 51-56.

104.    Nguyen Quang Phich. The Development of Rock Mechanics in Vietnam. 11th Japan National Symposium for Rock Mechanics 1. 2002 Tokyo. CD Proceedings.

105.    Nguyễn Quang Phích: Sử dụng chương trình FLAC phân tích các quá trình cơ học trong khối đá. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15.Quyển 1: Các khoa học về Mỏ và Kinh tế QTKD. Hà Nội 15/11/2002.Tr. 81-85

106.    Nguyễn Quang Phích, Heinz Konietzky: Mô hình toán học khối đá nứt nẻ. Tuyển tập công trình khoa học Mỏ - Địa chất. Tập 37. Hà Nội 2002. Tr. 103-109.

107.    Nguyễn Quang Phích. Sử dụng phương pháp số nghiên cứu các quá trình địa cơ trong khai thác mỏ. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV-năm 2003. Huế 7/2003. Tr.147-152.

108.    Nguyễn Quang Phích. Vấn đề tính toán xác định kích thước neo ống có rãnh hở. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVI-năm 2003. Cửa Lò7/2004. Tr.194-198.

109.    Nguyễn Quang Phích, Đào Quốc Việt: Khảo sát quá trình biến đổi cơ họctrong khối đá phân lớp xung quanh dường lò bằng chương trình FLAC. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16-Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 15/11/2004. Tr. 156-159.

110.    Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Ngọc Huệ: Phân tích nội lực trong vỏ bê tông phun do quá trình dịch chuyển của khối đá nứt nẻ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16-Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 15/11/2004. Tr. 153-155.

111.    Nguyen Quang Phich, Do Ngoc Anh. Use of Underground Space in Vietnam. Tuyển tập - Proceeding. Tiến bộ công nghệ trong xây dựng công trình ngầm-Advances in underground construction technologies. Hà nội 3-2006. Tr.50-55.

112.    Nguyễn Quang Phích, Nguyễn văn Mạnh, Phạm huy Quang. Vấn đề xác định áp lực và tính toán kết cấu trong mỏ hầm lò. Tuyển tập báo cáo. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17. Đà Nẵng tháng 8 năm 2006. Tr.294-297

113.    Nguyễn Quang Phích, Nguyễn văn Mạnh. Vai trò cơ học đá trong khai thác mỏ và hiện trạng phát triển. Tuyển tập báo cáo. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17. Đà Nẵng tháng 8 năm 2006. Tr.298-301.

114.    Nguyễn văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Phân tích ổn định của các đường lò xây dựng cơ bản trong khối đá phân lớp. Tuyển tập báo cáo. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17. Đà Nẵng tháng 8 năm 2006. Tr. 357-361.

115.    Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu giải pháp xác định và điều chỉnh hợp lý các thông số của hộ chiếu khoan nổ mìn. Tuyển tập báo cáo. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17. Đà Nẵng tháng 8 năm 2006. Tr.382-389.

116.    Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Sử dụng phương pháp số phân tích ổn định bờ dốc. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 20/10/2006. Tr.146-149,165.

117.    Nguyễn Quang Phích. Sự cố trong xây dựng công trình ngầm-nguyên nhân và giải pháp hạn chế. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 20/10/2006. Tr.166-171.Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Số 16, 10-2006. Tr.69-72.

118.    Nguyễn Quang Phích. Nghiên cứu ổn định và tính kết cấu gia cố cho công trình ngầm trong khối đá nứt nẻ, có một đới phá hủy nhỏ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 20/10/2006. Tr.162-165.

119.    Nguyễn Quang Phích. Nguyễn Văn Mạnh. Cơ sở lựa chọn phương pháp thi công ngầm hợp lý. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 20/10/2006. Tr.172-178.

120.    Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích. Phân tích ổn định của các đường lò xây dựng cơ bản trong khối đá phân lớp. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ V. Cơ học đá Việt nam 11/2006. Tr. 181-187.

121.    Nguyễn Quang Phích. Sự cố xây dựng công trình ngầm-nguyên nhân và giải pháp hạn chế. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ V. Cơ học đá Việt nam 11/2006. Tr. 209-215

122.    Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Ngọc Huệ. Phân tích nội lực trong vỏ bê tông phun do quá trình dịch chuyển của khối đá nứt nẻ. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ V. Cơ học đá Việt nam 11/2006. Tr. 216-218.

123.    Nguyễn Quang Phích. Phòng chống cháy nổ trong công trình hầm đường bộ. Hội thảo khoa học. Các giải pháp an toàn phòng chống cháy nổ phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Quảng Ninh, tháng 4 năm 2008.Tr. 209-214.

124.    Nguyễn Quang Phích. Phân tích ổn định khối đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình UDEC. Hội thảo khoa học “Các trường đại học kỹ thuật với nền quốc phòng toàn dân”. Vĩnh Yên 10/2008. Tr.247-251

125.    Nguyễn Quang Phích, Vũ Văn Tính. Phương pháp thi công hở-các phương án và kinh nghiệm áp dụng. Hội thảo “Những bài học kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về công trình ngầm đô thị. TP HCM 22.10.2008. Tr. 96-102

126.    Nguyễn Quang Phích, Dương Khánh Toàn. Rủi ro và các biện pháp phòng tránh trong xây dựng công trình ngầm thành phố. Hội thảo “Những bài học kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về công trình ngầm đô thị. TP HCM 22.10.2008. Tr. 209-219

127.    Nguyễn Quang Phích. Vấn đề tính toán thiết kế kết cấu trong xây dựng công trình ngầm. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 18. Quyển 1. Các khoa học về mỏ. Hà Nội 14/11/2008. Tr.204-208

128.    Nguyễn Quang Phích. Đo đạc trong quá trình thi công xây dựng công trình ngầm. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 18. Quyển 1. Các khoa học về mỏ. Hà Nội 14/11/2008. Tr.209-214.

5. Hướng nghiên cứu chính

·         Các vấn đề về cơ học đá,

·         Cơ học công trình ngầm

·         Thi công xây dựng công trình ngầm.

6. Khen thưởng

·         Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội năm 1975;

·         Bằng khen của Tỉnh đoàn Bắc Thái 1978;

·         Huy chương vì sự nghiệp giáo dục 1996;

·         Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giai đoạn 1996-2000;

·         Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 1999-2000;

·         Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2002-2003;

·         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2005;

·         Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1/2007

·         Huân chương Lao động hạng 3, năm 2007.