Trang chủ
Bộ môn - Trung tâm
Đào tạo
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác Quốc tế
Đoàn thể
Sinh viên - Cựu sinh viên
Tin tức - Sự kiện
Th­ư viện
Liên hệ
Chuyện bổ ích - lý thú
Email nội bộ
Thư viện ảnh
Nội quy trong phòng thí nghiệm

NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM

"Quy định chung về hoạt động của phòng thí nghiệm"

1. Kế hoạch hoạt động của phòng thí nghiệm do ông Trưởng phòng thí nghiệm và người phụ trách thí nghiệm lập; kế hoạch hoạt động phải được sự đồng ý của ông Trưởng Khoa Xây dựng.

2. Thiết bị thí nghiệm chỉ được sử dụng vào mục đích học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất.

3. Kế hoạch thực hiện các bài thí nghiệm theo chương trình đào tạo của Nhà trường, phải thông qua Ban chủ nhiệm Khoa và ông Trưởng phòng thí nghiệm.

4. Khi sử dụng các thiết bị thí nghiệm vào mục đích nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu phục vụ sản xuất phải có hợp đồng cụ thể và được sự đồng ý của ông chủ nhiệm Khoa Xây dựng.

5. Mọi hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm phải được thể hiện qua nhật ký phòng thí nghiệm và nhật ký các thiết bị thí nghiệm do ông Trưởng phòng thí nghiệm cập nhật và phải có xác nhận của người phụ trách hướng dẫn thí nghiệm  vào cuối mỗi tháng.

6. Nhân viên tiến hành thí nghiệm phải thường xuyên tiến hành vệ sinh dụng cụ và thiết bị thí nghiệm vào cuối tuần.

7. Nghiêm cấm việc mang các chất gây nổ, gây cháy vào phòng thí nghiệm. Sau khi thí nghiệm các dụng cụ thí nghiệm phải được giữ vệ sinh sạch sẽ và cất đúng vị trí đã quy định. Không được tự tiện thay đổi vị trí các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

8. Mọi người không có nhiệm vụ không được vào phòng thí nghiệm, không được sử dụng thiết bị thí nghiệm vào các việc trái với các quy định ở mục 1 và 2 trong quy định này.