Trang chủ
Bộ môn - Trung tâm
Đào tạo
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác Quốc tế
Đoàn thể
Sinh viên - Cựu sinh viên
Tin tức - Sự kiện
Th­ư viện
Liên hệ
Chuyện bổ ích - lý thú
Email nội bộ
Thư viện ảnh
Danh mục luận văn thạc sĩ kỹ thuật

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐÃ BẢO VỆ

 

I. Khóa 5 (2003-2006)

*      Chuyên ngành: Xây dựng mỏ

*      Mã số: 2.08.07

1. Học viên: Đỗ Ngọc Anh

- Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa sự cố khi thi công công trình ngầm tại thành phố Hà Nội bằng phương pháp ngầm.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Bảo vệ ngày: 30-8-2006

2. Học viên: Đặng Văn Kiên

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo hiệu quả thi công các đường lò bằng máy đào lò AM-50 tại xí nghiệp than Đồng Vông.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Doãn Hào

- Bảo vệ ngày: 30-8-2006

3. Học viên: Nguyễn Mạnh Cường

- Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác khoan nổ mìn trong quá trình thi công đường hầm tại nhà máy thủy điện A Vương và thủy điện Bản Cốc.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Trọng Hùng

- Bảo vệ ngày: 30-8-2006

II. Khóa 6 (2004-2007)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Ngô Văn Định

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao tốc độ đào giếng nghiêng ở một số mỏ than hầm lò tại Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Doãn Hào

- Ngày bảo vệ: 30-8-2007

III. Khóa 7 (2005-2008)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Trần Tuấn Minh

- Tên đề tài: Nghiên cứu các quá trình biến đổi cơ học trong khối đất đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình PHASE2 trên cơ sở phân tích các tham số.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

 TS. Dương Đức Hùng

- Ngày bảo vệ: 30-8-2008

2. Học viên: Vũ Minh Tuấn

- Tên đề tài: Nghiên cứu các phương pháp thi công hợp lý để xây dựng đoàn tàu điện ngầm từ khách sạn DAEWOO đến ga Hà Nội.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 30-8-2008

3. Học viên: Nguyễn Hữu Sà

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 30-8-2008

IV. Khóa 8 (2006-2009)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Đỗ Xuân Huỳnh

- Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng đào lò đá bằng combai tại các mỏ than vùng Uông Bí - Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 30-8-2009

2. Học viên: Lê Văn Lượng

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tốc độ đào lò nghiêng nối giữa hai mức cho các mỏ than vùng Uông Bí - Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 30-8-2009

3. Học viên: Vũ Đức Quyết

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp đào giếng nghiêng tiết diện lớn góc dốc <180 trong đất đá tương đối vững chắc tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 30-8-2009

4. Học viên: Vũ Ngọc Thuần

- Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng búa SCHMIDT khi xác định các thông số cơ học đá phục vụ công tác đào chống lò ở các mỏ than khu vực Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Doãn Hào

- Ngày bảo vệ: 30-8-2009

5. Học viên: Phạm Thu Thủy

- Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các thiết bị quan trắc để phòng tránh rủi ro trong quá trình thi công công trình ngầm.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 31-8-2009

6. Học viên: Hoàng Ngọc Tú

- Tên đề tài: Điều chỉnh hợp lý kết cấu chống tạm neo và bêtông phun trong thi công công trình ngầm trên cơ sở các kết quả đo dịch chuyển và biến dạng của khối đá.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 31-8-2009

7. Học viên: Lê Quý Bảo

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất sơ đồ công nghệ đào chống đoạn thân giếng đứng trong dự án "Đầu tư xây dựng dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm - TKV".

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 31 - 10 - 2010

V. Khóa 9 (2007-2010)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Tô Bích Hạnh

- Tên đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của bụi và khí độc sinh ra trong quá trình thi công các đường lò đá tại công ty than Uông Bí - Quảng Ninh đến sức khỏe của người lao động và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ sự ảnh hưởng.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ:

2. Học viên: Phạm Ngọc Huy

- Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác thông gió cục bộ khi thi công các công trình ngầm tiết diện nhỏ có chiều dài lớn.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Doãn Hào

- Ngày bảo vệ:

3. Học viên: Phạm Quang Nam

- Tên đề tài: Nghiên cứu các loại neo dính kết kết hợp bêtông phun để chống giữ các đường lò đá trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ:

4. Học viên: Nguyễn Viết Định

- Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng bám dính giữa các thành phần của neo dính kết.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ:

5. Học viên: Bùi Thanh Long

- Tên đề tài: Xây dựng phần mềm tính toán neo.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ:

6. Học viên: Ngô Thế Lương

- Tên đề tài: Nghiên cứu các phương pháp xác định mối quan hệ khoảng cách giữa hai hầm liền kề đến sự phát triển ứng suất của môi trường đất đá xung quanh công trình ngầm.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ:

7. Học viên: Phạm Huy Quang

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đào giếng điều áp có độ sâu lớn tại các công trình thủy điện ở Việt Nam.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ:

8. Học viên: Đỗ Quang Tuấn

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp thi công các đường lò bằng trong khu vực đất đá có phay phá, đứt gãy địa chất tại Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ:

9. Học viên: Nguyễn Chí Thành

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chống giữ cho đường hầm dẫn nước tiết diện lớn khi đi qua vùng đá yếu.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ:

10. Học viên: Hồ Ngọc Hiệp

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các sơ đồ công nghệ đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn trong đá rắn cứng với chiều dài và tiết diện gương khác nhau.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ:

VI. Khóa 10 (2008-2010)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Trần Ngọc Hùng

- Tên đề tài: Lựa chọn kết cấu chống hợp lý cho đường lò xuyên vỉa mức -175 mỏ than Ngã Hai Công ty than Quang Hanh.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 30 - 8 - 2010

2. Học viên: Lại Thu Hường

- Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa để nâng cao năng lực đào lò tại khu Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 30 - 8 - 2010

3. Học viên: Nguyễn Đăng Khoa

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp đường hầm dẫn nước không có vỏ bêtông cho các dự án thủy điện Việt Nam.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 30 - 8 - 2010

4. Học viên: Nguyễn Bình Minh

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất công nghệ đào chống tàu điện ngầm phù hợp khi thi công ở mức nông trong đất đá trung bình tại Hà Nội bằng phương pháp khiên đào.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 30 - 8 - 2010

5. Học viên: Đào Văn Chính

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp thi công lò xuyên vỉa mức -35 khu lộ trí công ty than Thống Nhất đoạn qua phay FC.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Doãn Hào

- Ngày bảo vệ: 30 - 8 - 2010

6. Học viên: Phạm Thị Nhàn

- Tên đề tài: Thiết kế quy hoạch sân ga giếng đứng mức -300 mỏ than Hà Lầm sản lượng 2,5 triệu tấn năm.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 31 - 8 - 2010

7. Học viên: Nguyễn Xuân Thành

- Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng neo chất dẻo cốt thép kết hợp lưới thép chống gỉ các đường lò dọc vỉa tại các vỉa mỏng của vùng Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 31 - 8 - 2010

8. Học viên: Nguyễn Tài Tiến

- Tên đề tài: Luận chứng và lựa chọn kết cấu chống hợp lý khi thi công đường tàu điện ngầm bố trí nông theo phương pháp ngầm trong đất đá tại thành phố Hà Nội.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 31 - 8 - 2010

9. Học viên: Chu Việt Thức

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất công nghệ phù hợp thi công đường hầm giao thông Hiệp Hòa qua vùng địa chất yếu.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 31 - 8 - 2010

10. Học viên: Đàm Khắc Lĩnh

- Tên đề tài:

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 31 - 8 - 2010

11. Học viên: Mai Thành Lâm

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tốc độ đào tuynen Tây Khe Sim số 2.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 31 - 10 - 2010

VII. Khóa 11 (2009-2010)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Nguyễn Duyên Phong

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các phương pháp thi công các đường hầm giao thông tại thủ đô Hà Nội.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 30 - 10 - 2010

2. Học viên: Nguyễn Đức Thắng

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp đào giếng đứng hợp lý qua vùng đất đá nứt nẻ, chứa nước nằm dưới mực nước biển cho một số mỏ than hầm lò.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 30 - 10 - 2010

3. Học viên: Nguyễn Thị Hoàng Minh Trang

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn lựa chọn các kết cấu chống tạm cho môi trường đất đá rời rạc, khi thi công công trình ngầm.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 30 - 10 - 2010

4. Học viên: Nguyễn Như Bảy

- Tên đề tài: Nghiên cứu phương hướng quy hoạch mặt bằng các mỏ than khai thác hầm lò mở vỉa bằng giếng nghiêng.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 30 - 10 - 2010

5. Học viên: Trần Văn Điều

- Tên đề tài: Nghiên cứu phương hướng quy hoạch mặt bằng sân công nghiệp các mỏ than khai thác hầm lò mở vỉa bằng giếng đứng.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 30 - 10 - 2010

6. Học viên: Bùi Văn Đức

- Tên đề tài: Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thủy điện Việt Nam.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 31 - 10 - 2010

7. Học viên: Phạm Tiến Vũ

- Tên đề tài: Đánh giá hiệu suất cắt phá đá của Combai đào lò tại một số mỏ than hầm lò Việt Nam.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 31 - 10 - 2010

VIII. Khóa 12 (2010-2011)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Phạm Chí Tâm

- Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý vật liệu nổ trong đào lò kiến thiết cơ bản và chuẩn bị ở Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Quyển

- Ngày bảo vệ: 30 - 4 - 2011

2. Học viên: Lê Tuấn Anh

- Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý vật liệu nổ trong đào lò kiến thiết cơ bản và chuẩn bị ở Quảng Ninh.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 29 - 8 - 2011

3. Học viên: Lê Khánh Hà

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn phương án đào sâu thêm giếng đứng trong điều kiện mỏ Việt Nam.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 29 - 10 - 2011

IX. Khóa 10-I (2010-2011)

*      Chuyên ngành: Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

*      Mã số: 60.58.50

1. Học viên: Đỗ Xuân Hoàng

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn các thông số của kết cấu chống tạm vì neo phù hợp khi đào mở rộng giếng điều áp trong điều kiện xây dựng thủy điện ở Việt Nam.

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Văn Canh

- Ngày bảo vệ: 29 - 10 - 2011

2. Học viên: Đỗ Ngọc Thái

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất biện pháp chống giữ hợp lý khi thi công hầm chui đường sắt Vàng Danh cảng Điền Công tỉnh Quảng Ninh đoạn qua sạt trượt phía Điền Công.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Trọng Hùng

- Ngày bảo vệ: 29 - 10 - 2011

3. Học viên: Hà Vinh

- Tên đề tài: Sự cố trong xây dựng công trình ngầm - nguyên nhân và biện pháp phòng chống.

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Phích

- Ngày bảo vệ: 29 - 10 - 2011