Công đoàn Khoa Xây dựng có 32 công đoàn viên sinh hoạt trong 3 Tổ công đoàn. Những năm qua, Công đoàn Khoa luôn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào mọi mặt hoạt động của Khoa và Nhà trường. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tích cực mọi hoạt động do Khoa và Nhà trường phát động. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức. Kịp thời sẻ chia, thăm hỏi cán bộ, đoàn viên và người thân khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ,… Nhiều năm liên tục Công đoàn Khoa Xây dựng đạt danh hiệu công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc.

 • GVC.TS. Nguyễn Duyên Phong
  Chủ tịch Công đoàn Khoa
  • GV.TS. Hoàng Đình Phúc
   Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa
   • GVC.TS. Phạm Thị Nhàn
    Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa
    • GV.TS. Tăng Văn Lâm
     Tổ trưởng tổ Công đoàn
    • ThS. Ngọ Thị Hương Trang
     Tổ trưởng tổ Công đoàn

– Theo Khoa Xây dựng –