Thông tin chung

Các chương trình Đào tạo Thạc sỹ tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ – Địa chất được tham khảo dựa trên cơ sở các ngành, chuyên ngành tương ứng đang được giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng trên thế giới và Việt Nam. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ được trang bị các kiến thức nâng cao của các ngành đã được đào tạo ở bậc Đại học tại Khoa đồng thời huấn luyện những kỹ năng cần có cho học viên để trở thành những nhà quản lý năng động, thuần thục trong nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm đối với xã hội và thành công trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Ngoài ra, sau khi ra trường học viên có nhiều lựa chọn để tiếp tục học nâng cao để nhận học vị Tiến sỹ tại Khoa.

Hiện nay Khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ – Địa chất đào tạo 02 ngành Thạc sỹ:

1. Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Mã ngành: 8580201)

Chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học trong ngành Kỹ thuật xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – kỹ thuật của đất nước trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

– Bằng:
          + Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng);
          + Thạc sĩ khoa học (đối với hướng nghiên cứu).
– Thời gian đào tạo: 1,5 ÷ 2,0 năm;
– Chi tiết chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Xây dựng xem tại đây.

2. Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm (Mã ngành: 8580204)

Chương trình cung cấp các kiến thức nâng cao về các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm.

– Bằng:
          + Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng);
          + Thạc sĩ khoa học (đối với hướng nghiên cứu).
– Thời gian đào tạo: 1,5 ÷ 2,0 năm;
– Chi tiết chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm xem tại đây.

Đăng ký học Thạc sỹ:


    – Theo Khoa Xây dựng –