Thông tin chung

Các chương trình Đào tạo Đại học tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ – Địa chất được tham khảo dựa trên cơ sở các ngành, chuyên ngành tương ứng đang được giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng trên thế giới và Việt Nam. Ngoài ra các chương trình đào tạo được xây dựng và tiếp cận theo phương pháp CDIO, là phương thức đào tạo hiện đại đang được áp dụng tại các trường Đại học kỹ thuật ở các nước tiến tiến như Anh, Mỹ, Singapore,… Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực xây dựng và có nhiều cơ hội việc làm ở những vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp hoặc trong các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, sinh viên có nhiều lựa chọn để tiếp tục học nâng cao để nhận học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ tại Khoa.

Hiện nay Khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ – Địa chất đào tạo 04 ngành Đại học:

1. Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Mã ngành: 7580201)

Chương trình cung cấp các kiến thức cơ bản nền tảng dùng cho các lĩnh vực xây dựng như: xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng công trình ngầm,…

– Bằng: Kỹ sư;
– Thời gian đào tạo: 3,5 ÷ 4,5 năm;
– Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng xem tại đây.

2. Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông (Mã ngành: 7580205)

Chương trình cung cấp các kiến thức cơ bản nền tảng dùng cho các lĩnh vực xây dựng như: giao thông đô thị, đường cao tốc, đường sân bay, hệ thống giao thông thông minh,…

– Bằng: Kỹ sư;
– Thời gian đào tạo: 3,5 ÷ 4,5 năm;
– Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông xem tại đây.

3. Ngành Quản lý Xây dựng (Mã ngành: 7580302)

Chương trình cung cấp các kiến thức cơ bản nền tảng dùng trong quản lý xây dựng như: quản lý về tài chính, tiến độ, chất lượng dự án; Tổ chức quản lý thi công, giám sát và nghiệm thu công trình,…

– Bằng: Kỹ sư;
– Thời gian đào tạo: 3,5 ÷ 4,5 năm;
– Chi tiết chương trình đào tạo ngành Quản lý Xây dựng xem tại đây.

4. Ngành Xây dựng Công trình Ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm (Mã ngành: 7580204)

Chương trình cung cấp các kiến thức cơ bản nền tảng dùng cho các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm như: các công trình ngầm thành phố, hệ thống tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm, tầng hầm nhà cao tầng,…

– Bằng: Kỹ sư;
– Thời gian đào tạo: 3,5 ÷ 4,5 năm;
– Chi tiết chương trình đào tạo ngành Xây dựng Công trình Ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm xem tại đây.

Đăng ký tư vấn học Đại học:


    – Theo Khoa Xây dựng –