1. Thông tin chung

Khoa Xây dựng từng bước phấn đấu đến năm 2030 trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình phát triển, Khoa Xây dựng đặc biệt chú trọng phát huy các đặc thù, thế mạnh của các đơn vị liên quan trong Trường Đại học Mỏ-Địa chất như Địa chất, Trắc địa, Mỏ và đặc biệt là lĩnh vực Xây dựng công trình ngầm đã có truyền thống từ ngày thành lập để tạo ra các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học có sự khác biệt với các Trường đại học khác cũng tham gia đào tạo các ngành Xây dựng.

Khoa không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo bằng tiếng nước ngoài theo chương trình chất lượng cao với các trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế; phát triển các ngành và chuyên ngành mới về kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật công trình giao thông, xây dựng hạ tầng cơ sở, vật liệu xây dựng; xây dựng trung tâm Tư vấn, thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

2. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mạng:
– Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển tri thức và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Tầm nhìn:
– Đến năm 2030 trở thành một đơn vị đào tạo đại học và sau đại học theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Giá trị cốt lõi:
Đoàn kết – Chất lượng – Sáng tạo – Trách nhiệm
– Đoàn kết: Gắn kết thành một tập thể vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích của Khoa;
– Chất lượng: Tạo ra sản phẩm và nguồn nhân lực chất lượng cao;
– Sáng tạo: Phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để tạo ra giá trị mới;
– Trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân, đơn vị, nhà trường và xã hội vì sự phát triển bền vững.

3. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Khoa

Khoa Xây dựng gồm có 03 bộ môn và 01 phòng thí nghiệm:
– Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ;
– Bộ môn Kỹ thuật xây dựng;
– Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở;
– Phòng thí nghiệm Xây dựng.

Tổng số cán bộ viên chức hiện nay của Khoa là 35 người, trong đó có:
– 01 Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ;
– 01 Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ;
– 10 Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ;
– 18 Giảng viên, Tiến sĩ;
– 02 Giảng viên, NCS (tại CHLB Đức và Nhật Bản);
– 01 ThS;
– 02 Cử nhân.

4. Chương trình đào tạo

Đào tạo đại học:
Gồm 04 ngành (Chi tiết xem tại đây)
– Kỹ thuật xây dựng;
– Xây dựng Công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm;
– Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông;
– Quản lý xây dựng.

Đào tạo sau đại học:
Gồm 02 ngành đào tạo Thạc sỹ (Chi tiết xem tại đây):
– Kỹ thuật xây dựng Công trình ngầm;
– Kỹ thuật xây dựng.

01 ngành đào tạo Tiến sĩ (Chi tiết xem tại đây):
– Kỹ thuật xây dựng Công trình ngầm.

5. Kết quả đạt được

– Đến tháng 7/2024, Khoa Xây dựng đã đào tạo khoảng 4000 kỹ sư, 300 cử nhân, 450 thạc sĩ và 09 tiến sĩ.
– Trong những năm gần đây, hàng năm Khoa Xây dựng đón nhận hơn 400 học viên, sinh viên. Chất lượng đào tạo của Khoa Xây dựng được đảm bảo bằng đội ngũ các thầy cô giáo được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn sâu. 100% cán bộ giảng dạy của Khoa có trình độ Tiến sĩ được đào tạo tại các nước có nền khoa học tiên tiến như: Pháp, Đức, Nga, Hà Lan, New Zealand, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Nhật,… Các cán bộ giảng dạy trong Khoa đã biên soạn nhiều sách và giáo trình cấp nhà xuất bản, hàng chục giáo trình, bài giảng cấp trường phục vụ đào tạo đại học và sau đại học.

– Theo Khoa Xây dựng –