Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc làm chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt phục vụ xây dựng công trình hạ tầng cơ sở” mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc làm chủ nhiệm

Mã số:  B2022-MDA-08
Thời gian thực hiện: 2022-2023
Chủ nhiệm đề tài: TS Hoàng Đình Phúc
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ – Địa chất
Thời gian nghiệm thu: 14h00′ ngày 14 tháng 3 năm 2024 (Thứ Năm)
Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội;
Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Mục tiêu:
– Chế tạo được bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới cốt sợi dệt trong điều kiện môi trường Việt Nam;
– Đánh giá được hiệu quả của vật liệu bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt trong xây dựng công trình hạ tầng cơ sở.
Tính mới và sáng tạo:
– Thành phần cấp phối và chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới cốt sợi dệt trong điều kiện môi trường Việt Nam;
– Xây dựng mô hình số mô phỏng ứng xử của kết cấu TRECC;
– Đánh giá hiệu quả gia cường một số kết cấu gia cường TRECC.
Kết quả nghiên cứu:
– Phương pháp thiết kế thành phần cấp phối TRECC;
– Thí nghiệm xác định một số tính chất của vật liệu;
– Mô hình mô phỏng ứng xử của TRECC;
– Đánh giá hiệu quả gia cường TRECC.
Sản phẩm của đề tài:
a) Sản phẩm khoa học:
– 01 Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE;
– 02 Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí trong nước thuộc danh mục các tạp chí tính điểm của HĐCDGSNN;
– 01 Bài báo đăng trên hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN.
b) Sản phẩm đào tạo:
– Hỗ trợ 01 Nghiên cứu sinh;
c) Sản phẩm ứng dụng:
– Bộ số liệu thực nghiệm về cường độ (nén, kéo, và kéo uốn) của một số loại bê tông hạt mịn tính năng cao có thành phần cấp phối khác nhau; cường độ dính bám của một số loại lưới sợi dệt với bê tông hạt mịn tính năng cao; cường độ kéo của các loại bê tông cốt lưới sợi dệt tương ứng;
– Tài liệu hướng dẫn lựa chọn, tính toán thành phần cấp phối bê tông hạt mịn tính năng cao có cường độ dính bám cao với một số loại lưới sợi dệt thường sử dụng ở Việt Nam;
– Tấm mẫu bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt gia cường + quy trình chế tạo mẫu;
– Mô hình tính toán xác định hiệu quả của vật liệu bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt trong xây dựng công trình hạ tầng cơ sở
Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:
a. Phương thức chuyển giao
– Các báo cáo phân tích, mô hình tính toán và tài liệu khác của đề tài được chuyển giao miễn phí và lưu trữ tại trường Đại học Mỏ – Địa chất dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mỏ – Địa chất.
– Mô hình tính toán cho phép đánh giá hiệu quả gia cường kết cấu hạ tầng cơ sở xuống cấp bởi vật liệu TRECC được chuyển giao cho các đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý công trình xây dựng và các đơn vị quan tâm bằng phương thức kí hợp đồng kinh tế.
b. Địa chỉ ứng dụng
– Trường Đại học Mỏ – Địa chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;
– Các cơ quan quản lý, tư vấn, thiết kế, kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong cả nước;
– Các trường đại học kĩ thuật có đào tạo ngành/chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật công trình cầu đường, công trình hạ tang cơ sở.

– Theo P.KHCN trường Đại học Mỏ – Địa chất –