Khoa Xây dựng Tuyển sinh Đại học năm 2024

Khoa Xây dựng trường Đại học Mỏ – Địa chất tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2024 các ngành với chỉ tiêu dự kiến như sau:


– Theo Khoa Xây dựng –