Họ và tên

Nguyễn Xuân Mãn

Đơn vị

Hội đồng Khoa, Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

Chức vụ

Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa

Năm sinh

1955

Giới tính

Nam

Số điện thoại di động

0903010864

Email

mannxdoky@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1997 – 1999: Lý luận Chính trị Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam,

1994 – 1995: Chứng chỉ, Học viện Kinh tế, Việt Nam,

1994 – 1995: Chứng chỉ, Quản lý Dự án Giáo dục đào tạo, Việt Nam,

1987 – 1991: Tiến sĩ, Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ Matxicơva, Nga,

1974 – 1980: Kỹ sư, Đại học Mỏ Matxicova-Liên Xô, Nga,

1969 – 1973: Lớp chuyên Toán cấp 3 thị xã Thái Bình, Việt Nam,

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


7/2015 – Nay: Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Mỏ-Địa chất,

2012 – Nay: Ủy viên Ban chấp hành, Hội Cơ học Việt Nam,

2010 – 2015: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng – Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất,

6/2008 – 6/2015: Viện trưởng, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (CH-THUD) tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam,

2007 – 2015: Ủy viên – HĐKH Biển và Công nghệ Biển, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam,

2006 – 2016: Phó chủ tịch hội cơ học TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam,

2006 – 2010: Ủy viên – Hội đồng Cơ học và tự động hóa, Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh,

7/2005 – 20/6/2008: Viện trưởng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học Liên ngành của Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (CHUD) tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam,

2005 – 2010: Ủy viên Ban chấp hành, Hội Phát triển nguồn nhân lực TP. Hồ Chí Minh,

9/2004 – 6/2005: Quyền Viện trưởng, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (CHUD) tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam,

3/2004 – 9/2004: Phó Viện trưởng, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (CHUD) tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam,

2004 – 2008: Chủ tịch Hội đồng Khoa học Liên ngành của Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam,

1998 – 2003: Ủy viên – Ban chỉ đạo chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường Quốc Gia, Bộ Xây dựng,

1997 – 3/2004: Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Phó Vụ trưởng vụ địa phương, Phó Chánh văn phòng, Phó Vụ trưởng T78 (tại TP. HCM), Ban Khoa giáo Trung ương Đảng,

1991 – 1997: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học-Sau Đại học; Phó Chủ nhiệm Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và mỏ; Thư ký Hội đồng Khoa học Trường; Thư ký Hội đồng Học hàm cơ sở; Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Mỏ-Địa chất,

1983 – 1986: Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Mỏ-Địa chất,

1980 – 1983: Trợ lý ban Tham mưu Sư đoàn, Phục vụ trong Quân đội: Trung đoàn 14 Binh đoàn 12,

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Bài giảng
1. Nguyễn Xuân Mãn, Nguyễn Ngọc Huệ, Phạm Đức Hinh, Nguyễn Hải Hưng, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Cơ sở xây dựng hệ thống tàu điện ngầm đô thị, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học và tin học ứng dụng, 2015

2. Nguyễn Xuân Mãn, NguyễnPankratenco A.N., Nguyễn Ngọc Huệ, Xây dựng công trình ngầm, Tập 1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2013

3. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Nguyễn Quang Phích, Cơ học công trình ngầm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2013

4. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Nguyễn Duyên Phong, Cơ sở xây dựng công trình ngầm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2013

5. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Cơ học môi trường rời ứng dụng, , 2012

6. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Cơ học đá ứng dụng, , 2011

7. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Tương tác giữa kết cấu chống vỏ hầm nhiều lớp với môi trường đất đá, , 2010

8. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Sử dụng năng lượng nổ trong khai thác đá mỏ lộ thiên, , 2010

9. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, , 2007

10. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Cơ học công trình ngầm và tính toán kết cấu chống giữ, , 1998

11. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Bệnh học công trình, , 1998

12. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Xây dựng công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt, , 1998

13. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Cơ giới hóa công tác xây dựng ngầm và mỏ, , 1997

14. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Quy hoạch xây dựng mỏ, , 1996

15. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Các phương pháp tính toán vỏ chống công trình ngầm, , 1994

16. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Vỏ bê tông liền khối trong xây dựng ngầm và mỏ, , 1993

17. Nguyễn Xuân Mãn (Chủ biên), Nga văn chuyên môn, , 1986

HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tiến sĩ
1. Phạm Minh Đức , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2005

2. Đào Văn Canh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1997

3. Nguyễn Văn Nam , Học viện Sau đại học Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác không gian ngầm đến công trình bề mặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

4. Nguyễn Hải Hưng , Viện cơ học và tin học ứng dụng, Tên đề tài: Đang thực hiện

5. Phạm Đức Hinh , Viện cơ học và tin học ứng dụng, Tên đề tài: Đang thực hiện

Thạc sĩ
1. Phạm Trung Kiên , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

2. Phạm Trung Quốc , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

3. Trần Xuân Huy , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

4. Nguyễn Mạnh Linh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

5. Trần Tạo Phong , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

6. Nguyễn Đức Hải , Viện cơ học và tin học ứng dụng, 2009

7. Nguyễn Phúc Nhân , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1996

8. Nguyễn Văn Quyển , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1996

9. Nguyễn Công Trịnh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1996

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN


Cấp Nhà nước
1. Nghiên cứu ổn định của nền đất yếu xung quanh công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam, , Nghiệm thu 13/3/2006

Cấp Bộ
1. Thí điểm xây dựng bờ kè sinh thái chống sạt lở bờ sông tỉnh Cà Mau, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2017

2. Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm ở vùng ven biển Phú Yên-Khánh Hòa, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 14/7/2016

3. Điều tra nguyên nhân và giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông vùng Tây Nam Bộ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 08/8/2014

4. Công nghệ đo phổ ellip thích ứng nhằm kiểm soát linh hoạt chất lượng nước tự nhiên và nước thải, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 29/6/2012

5. Mô hình toán các quá trình hình thành bão nhiệt đới và tìm yếu tố chỉ thị – chỉ báo chúng, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 30/12/2010

6. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số khoan nổ mìn phá đá tại các mỏ vùng Đông Nam Bộ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 26/8/2010

7. Khảo sát, đánh giá và cảnh báo hiện trạng hạ thấp mặt đất do khai thác nước dưới đất ở TP. Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 27/3/2007

8. Xây dựng quy trình quy phạm trong quy hoạch công trình ngầm, Tham gia Đang thực hiện

9. Nghiên cứu xây dựng hệ thống metro tại thành phố Hà Nội, Tham gia Đang thực hiện

10. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tuổi thọ các đường lò cơ bản mỏ than Tân Lập – Quảng Ninh, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 1995

Cấp cơ sở
1. Nghiên cứu tính toán kết cấu tháp thép theo phương pháp phi tuyến, Tham gia Đang thực hiện

2. Ảnh hưởng của xây dựng đường hầm đến công trình bề mặt ở TP. Hồ Chí Minh, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu hiện tượng sạt lở đất đá ở mái dốc ta luy các công trình giao thông, Đang thực hiện

4. Đảng bộ cơ sở lãnh đạo công tác Khoa giáo (khoa học-giáo dục) trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, , Nghiệm thu 2003

5. Nghiên cứu Dự án khả thi xây dựng đường hầm qua Cửa Lục Quảng Ninh, Tham gia Đang thực hiện

6. Cải tiến cách thi công dây treo ống thông gió, móc treo cáp điện và đèn chiếu sáng trong xây dựng đường hầm giao thông – thông gió của nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, , Nghiệm thu 27/9/1982

BÀI BÁO TẠP CHÍ


Bài báo tạp chí quốc tế khác
1. Панкратенко А.Н., Нгуен Ф.З., Саммаль А.С., Нгуен C.М., Исследование расчета многослойной крепи тоннелей, сооружаемых в технологически неоднородном массиве пород, Отдельная статья: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 4, 1-13, 2016

2. A.A. Karabutov, Nguyen X. M, Pham M. H, E.B. Cherepetskaya, I.A. Shibaev, The possibility of controlling the structure and propertics of fiber-reinforced concrete method laser-ultrasonic structurescopy, Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journaj), 7, 2016

3. Pankratenco A.N., Nguyen Duyen Phong, Sammal A.S., Nguyen Xuan Man., Research on calculation multilayer lining tunnels, build in technologically heterogeneous massif rock, Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journaj), 4, 2016

4. Саммаль А.С., Панкратенко А.Н., Нгуен C.M., Прогноз изменения напряженного состояния обделки тоннеля при проведении вблизи него выработки методом микротоннелирования, Транспортное строительство, 1, 14-17, 2015

5. Nguyen Xuan Man, Pankratenko A.N., Sammal A.S., Nguyen Duyen Phong., Elastic-plastic model of themassif, taking into account the change of strength of rocks around the excavation,to calculate the bolting distillation of the underground in difficult geological conditions, 2015

6. Nguyen Xuan Man, V.F. Krapivin, F.A. Mkrtchyan, Microwave radiometry technology for the nature-society system biocomplexity assessment, 2014

7. Nguyen Xuan Man, V.F. Krapivin, F.A. Mkrtchyan, Adaptive spectroellipssomectric technology for aquatic environment diagnostics, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học – công nghệ Việt Nam, 52, 1B, 2014

8. Панас А.И., Нгуен C.М., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., Потапов И.И., Солдатов В.Ю., Научно-техническое сотрудничество РАН и ВАНТ по изучению биологических ресурсов, геохимических и геофизических процессов в прибрежной зоне Южно-Китайского моря, Проблемы окружающей среды и природных ресурсов, 12, 98-120, 2013

9. Панкратенко А.Н, Нгуен Суан Мань, Чан Туан Минь, Обоснование выбора оптимального места расположения опережающего забоя при проходке выработок большого поперечного сечения круглой формы в пластичных породах, Журнал «Горная техника» -Издательский дом «СЛАВУТИЧ», Санкт – Петербург., 2, 52-57, 2013

10. Панкратенко А.Н, Нгуен Суан Мань, Чан Туан Минь, Cхемы проходки выработок большого поперечного сечения круглой формы впластичных породах, Журнал «Горная техника» -Издательский дом «СЛАВУТИЧ», Санкт – Петербург, 2, 52-57, 2013

11. Нгуен C.М., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., ГИМС – технология в дистанционном мониторинге лесных экосистем, Проблемы безопасности полетов, 3, 3-12, 2011

12. N.X. Man, Tuyet Dao Van, A.I. Panas, V.F.Krapivin, F.A. Mkrtchyan., Ecoinformatics tools and GIMS – technology in the water quality montitoring, Procedings of The Ninth Inter-l Symposium. Ecoinformatics Problems, 2010

13. Nguyen Xuan Man, Dao Van Tuyet, Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., Экспертная система оценки физико-химических характеристик водных объектов, Procedings of The Ninth Inter-l Symposium. Ecoinformatics Problems, 89-95, 2010

14. Nguyen Xuan Man, Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., Поляризационные измерения и идентификация водных растворов на основе спектроэллипсометра, Procedings of The Ninth Inter-l Symposium. Ecoinformatics Problems, 34-39, 2010

15. Нгуен C.М., Dao Van Tuyet, Мкртчян Ф.А., Результаты гидрофизических экспериментов на территории южного вьетнама, Procedings of The Ninth Inter-l Symposium. Ecoinformatics Problems, 12-14, 2010

16. Нгуен C.М., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., Климов В.В., Гидрофизические эксперименты на территории Южного Вьетнама, Проблемы окружающей среды и природных ресурсов, 12, 97-109, 2010

17. Nguyen Xuan Man, Krapavin V.F., Ferdinalt A.M., Urbanization process and the environment, Procedings of Inter-l Symposium. ENG. Ecology, 2009

18. Nguyen Xuan Man, Krapavin V.F., Ferdinalt A.M., Biocomplexity as indicator of the typhoon origin, Procedings of Inter-l Symposium. ENG. Ecology, 2009

19. Nguyen Xuan Man, Pham Thanh Tien, The sand exploitation and landslide of the bank’s river in hochiminh city and in the south of Vietnam, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, 8, 9, 83-91, 2005

Bài báo tạp chí khoa học trong nước
1. Nguyễn Xuân Mãn và nnk, Tương tác giữa sóng nổ với vỏ chống công trình ngầm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 2019

2. Nguyễn Xuân Mãn và nnk, Sản xuất cát từ đá thay thế cát tự nhiên, Tạp chí Công nghệ mỏ, 1, 2019

3. Nguyễn Xuân Mãn, nnk, Lún sụt mặt đất do ảnh hưởng của việc xây dựng công trình ngầm, Xây dựng, 3, 2017

4. Nguyễn Xuân Mãn, Một số giải pháp trong khai thác nước ngầm nhằm giảm giảm thiểu hạ thấp mặt đất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52, 1B, 2014

5. Nguyễn Xuân Mãn và nnk, Khai thác cát và vấn đề sạt lở bờ sông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, Tạp chí Phát triển KH-CNĐH QG TP. HCM, 9, 2005

6. Nguyễn Xuân Mãn và nnk, Xây dựng công trình ngầm trong qui hoạch cơ sở hạ tầng các đô thị, Tạp chí Công nghệ mỏ, 30, 1995

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC
Bài báo hội nghị quốc tế
1. Nguyen Xuan Man, Nguyen Ngọc Hue, Nguyen Xuan Tung, Le Tuan Anh, Bui Van Duc, A case study on the determination of the excavated trench depth in unsaturated soil constructed by open trench metoth, ESASGD 2016, ICAMT, , 2016

KHEN THƯỞNG


1982 : Giải thưởng của Bộ Quốc phòng về Phát huy sang kiến phục vụ chiến đấu và xây dựng kinh tế đạt hiệu quả tốt (Số: 512/4-TM, ngày 27/9/1982, Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng)

1996 : Giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ xuất sắc: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tuổi thọ các đường lò cơ bản mỏ than Tân Lập – Quảng Ninh (Số: 4355/GD-ĐT, ngày 12/10/1996; Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1983 : Cải tiến phương pháp thi công móc treo ống thông gió trong thi công đường hầm giao thông-thông gió của tổ hợp công trình ngầm nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà

2014 : Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN VN vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

1982 : Bằng khen của Trung đoàn 14 Sư đoàn 565 Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1982 : Bằng khen của Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng Tặng vì có sáng kiến trong thi công hầm Giao thông – Thông gió tại Nhà máy Thủy điện Sông Đà

1996 : Bằng khen về đề tài khoa học xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng

2002 : Huy chương vì Sự nghiệp Khoa học-Giáo dục-Ban Khoa giáo TW tặng