Họ và tên

Nguyễn Văn Mạnh

Đơn vị

Chi ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

Chức vụ

Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Chi ủy viên

Năm sinh

1976

Giới tính

Nam

Số điện thoại di động

083 844 9495

Email

nguyenvanmanh@humg.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


2009 – 2013: Tiến sĩ, Địa kỹ thuật, TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức,

2002 – 2004: Thạc sĩ, Địa kỹ thuật, ĐH Tổng hợp PaiChai, Hàn Quốc,

1994 – 1999: Kỹ sư, Xây dựng CTN&Mỏ, ĐH Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam,

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


2013 – hiện nay: Trưởng Bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Mỏ – Địa chất,

2009 – 2013: NCS, TU Bergakademie Freiberg – CHLB Đức,

2004 – 2009: Giảng viên, ĐH Mỏ – Địa chất,

2002 – 2004: Học viên, Thạc sĩ tại ĐH PaiChai – Hàn Quốc,

2000 – 2002: Giảng viên, ĐH Mỏ – Địa chất,

MÔN HỌC GIẢNG DẠY


Kết cấu liên hợp thép – bê tông, Cao học

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao, Cao học

Tin học ứng dụng trong xây dựng, Đại học

Tổ chức và Quản lý thi công, Đại học

Xây dựng trong điều kiện đặc biệt, Đại học

Xây dựng công trình trên nền đất yếu, Đại học

Kết cấu Bê tông cốt thép, Đại học

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Sách tham khảo
1. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Ngọc Anh, Phương pháp số: chương trình Plaxis 3D và UDEC, Nhà xuất bản Xây dựng, 2009, 0

HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Thạc sĩ
1. Nguyễn Văn Khuây , Trường Đại học Mỏ – Địa chất, 2023

2. Đỗ Anh Đức , Trường Đại học Mỏ – Địa chất, 2023

3. Nguyễn Văn Hoàn , ĐH Mỏ – Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm thi công trong khối đá có chất lượng khác nhau

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU


Công nghệ và Kỹ thuật thi công; Phương pháp số; Tính toán công trình chịu tải trọng động; Địa kỹ thuật xây dựng

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN


Cấp Bộ
1. Nghiên cứu gia cường nền móng công trình Lịch sử – Văn hóa trong đô thị cổ bằng cọc đường kính nhỏ (micropile) sử dụng vật liệu cát nhân tạo, Mã số B2023-MDA-07, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất, Mã số B2022-MDA-05, Thư ký khoa học Đang thực hiện

3. Nghiên cứu sử dụng một số chất thải rắn công nghiệp (bột đá công nghiệp, bột thủy tinh nghiền, bột nghiền từ gạch men và gốm sứ) làm chất dính kết kiềm hoạt hóa geopolymer để gia cường đất lateritic phục vụ xây dựng công trình, Mã số B2019-MDA-08, Thư ký khoa học, Nghiệm thu 2020

Cấp cơ sở
1. Nghiên cứu tính toán kết cấu tháp thép cao theo phương pháp phi tuyến, Mã số T16-31, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2016

2. Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng sự phát triển của vi khe nứt có hướng xác định, phân bố đều trong dầm bê tông dưới tác dụng của tải trọng dài hạn bằng phần mềm FLAC để dự báo thời gian phá hủy kết cấu, Mã số T15-36, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2015

BÀI BÁO TẠP CHÍ


Bài báo tạp chí ISI
1. C.O. Kennedy, B.V. Duc, E. Adrian, N.X. Man, S.A. Bunyamin, E. Charles, N.V. Manh, O. Francis, S. Felix, T.D. Thinh, A. Talal, I. Chidozie, U. Benjamin, Sorptivity, swelling, shrinkage, compression and durability of quarry dust treated soft soils for moisture bound pavement geotechnics, Journal of Materials Research and Technology, 8, 4, 3529-3538, 2019

2. Kennedy Chibuzor ONYELOWE, Duc BUI VAN, Obiekwe UBACHUKWU, Charles EZUGWU, Bunyamin ALAHUDEEN, Manh NGUYEN VAN, Chijioke IKEAGWUANI, Talal AMHADI, Felix SOSA, Wei WU, Thinh TA DUC, Adrian EBEREMU, Tho PHAM DUC, Obinna BARAH, Chidozie IKPA, Francis ORJI11, George ALANEME1, Ezenwa AMANAMBA12, Henry UGWUANYI1, Vishnu SAI13, Chukwuma KADURUMBA14, SELVAKUMAR Subburaj15 and Benjamin UGORJI1, Recycling and reuse of solid wates; a hub for ecofriendly, ecoefficient and sustainable soil, concrete, wastewater and pavement reengineering, International Journal of Low-Carbon Technologies, https://doi.org/10.1093/ijlct/ctz028, 1-12, 2019

3. K, Onyelowe., D, Bui Van., M, Nguyen Van., C, Ezugwu., T, Amhadi., F, Sosa., W, Wu., Th Ta Duc., Francis Orji., George Alaneme, Experimental assessment of subgrade stiffness of lateritic soils treated with crushed waste plastics and ceramics for pavement foundation, International Journal of Low-Carbon Technologies, 1-18, 2019

4. K, Onyelowe., D, Bui Van., O.C. Ikpemo., O.A. Ubachukwu., M. Van Nguyen, Assessment of Rainstorm Induced Sediment Deposition, Gully Development at Ikot Ekpene, Nigeria and the Devastating effect on the Environment, Environmental Technology & Innovation Journal, 10, 194-207, 2018

5. Van-Manh Nguyen, Quang-Phich Nguyen, Analytical solution for estimating the stand-up time of the rock mass surrounding tunnel, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 47, 10-15, 2015

Bài báo tạp chí Scopus
1. Kennedy Onyelowe, George Alaneme, Bùi Văn Đức, Nguyễn Văn Mạnh, Charles Ezugwu, Talal Amhadi, Felix Sosa, Francis Orji, Benjamin Ugorji, Generalized Review on EVD and Constraints Simplex Method of Materials Properties Optimization for Civil Engineering, Civil Engineering Journal, 5, 3, 729-749, 2019

2. Quang Phich Nguyen, Van Manh Nguyen, Ke Tuong Nguyen, A new design concept of fully grouted rock bolts in underground construction, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 143, 1-7, 2018

3. Kennedy Onyelowea, Duc Bui Van, Francis Orji, Manh Nguyen Van, Clifford Igboayaka & Henry Ugwuanyi, Exploring Rock by Blasting with Gunpowder as Explosive, Aggregate Production and Quarry Dust Utilization for Construction Purposes, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 23, 4, 447-456, 2018

4. Kennedy Chibuzor Onyelowe, Duc Bui Van, Manh van Nguyen, Henry Ugwuanyi, Effect of Ceramic Waste Derivatives on the Volume Change Behavior of Soft Soils For Moisture Bound Transport Geotechnics, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 23, 4, 821-834, 2018

5. D, Bui Van., K, Onyelowe., M, Van Nguyen, Capillary rise, suction (absorption) and the strength development of HBM treated with QD base geopolymer, International Journal of Pavement Research and Technology, 2018

6. K, Onyelowe., D, Bui Van., O.A, Ubachukwu., M, Van Nguyen, Swelling potential, shrinkage and durability of cemented lateritic soils treated with CWC base geopolymer, International Journal of Geotechnical Engineering, DOI: https://doi.org/10.1080/19386362.2018.1462606, 2018

7. Van-Manh Nguyen, Heinz Konietzky, Thomas Frühwirt, New methodology to characterize shear behavior of joints by combination of direct shear box testing and numerical simulations, Geotechnical and geological engineering journal, Vol. 32, Issue 4, 829-846, 2014

Bài báo tạp chí quốc tế khác
1. Kennedy Onyelowe, George Alaneme, Clifford Igboayaka, Francis Orji, HenryUgwuanyi, Duc Bui Van, Manh Nguyen Van, Scheffe optimization of swelling, California bearing ratio, compressive strength, and durability potentials of quarry dust stabilized soft clay soil, Materials Science for Energy Technologies, DOI: 10.1016/j.mset.2018.10.005, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước
1. Đặng Văn Phi, Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Văn Đức, Phạm Thị Nhàn, Ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 59, 1, 92-98, 2018

2. Nguyễn Văn Mạnh, Nghiên cứu sự lan truyền nứt trong dầm bê tông bằng phương pháp số, Công Nghiệp Mỏ, 1, 25-29, 2018

3. Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Xuân Hùng, Phân tích kết cấu tấm và vỏ thép có xét đến ảnh hưởng phi tuyến của vật liệu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 58, 2017

4. Nguyen Van Manh, H. Konietzky, Numerical simulation of a direct shear test on rock joint based on finite element code, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol. 54, Issue 2, 2016

5. Nguyễn Quang Phích, Ngô Doãn Hào, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Mạnh, Dự báo tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ hầm lò sử dụng chương trình UDEC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 11, 2016

6. Nguyễn Văn Mạnh, Phân tích phi tuyến Pushover cho kết cấu khung thép, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 2016

7. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thành Nam, Nghiên cứu biểu hiện của đường hầm khi chịu tải trọng động đất bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2016

8. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thành Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước đường hầm và chất lượng khối đá đến nội lực trong vỏ chống khi chịu động đất, Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2016

9. Nguyễn Văn Mạnh, Nghiên cứu sự phát triển của vi khe nứt trong vật liệu đá, bê tông để dự báo thời gian phá hủy, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2016

10. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Tuấn Anh, Bùi Văn Đức, Sử dụng phương pháp số để dự báo các tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm và mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 2012

11. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Quyển, Ngô Doãn Hào, Đỗ Ngọc Thái, Vương Trọng Kha, Phân tích ảnh hưởng của các dạng hệ khe nứt đến dịch động và phá hủy khối đá xung quanh công trình ngầm sử dụng chương trình UDEC, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 39, 2012

12. Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Văn Công, Một phương pháp thiết kế neo dính kết theo nguyên lý gia cố khối đá, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 37, 2012

13. Nguyễn Văn Mạnh, Mô phỏng thí nghiệm cắt theo khe nứt của khối đá bằng mô hình 3D, Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn XDCTN và Mỏ, 2011

14. Nguyễn Văn Mạnh, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số cơ học đá đến vùng phá hủy xung quanh đường hầm, Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn XDCTN và Mỏ, 2011

15. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích, Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm chịu tải trọng động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 16, 2006

16. Nguyễn Văn Mạnh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Đăng Hưng, Chương trình Phase2 và khả năng ứng dụng trong tính toán ổn định công trình ngầm, Thông tin Khoa học – Công nghệ mỏ, Số 2+3, 2006

17. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích, Phân tích độ ổn định của đường hầm ở các giai đoạn thi công khác nhau bằng phương pháp số, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 12, 41-45, 2005

18. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Đảm bảo hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy khoan hầm TBM, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 12, 2005

19. Nguyễn Văn Mạnh, Phân tích biến dạng của đường hầm tiết diện tròn theo phương pháp tương tác khối đá-kết cấu chống bằng chương trình RocSupport, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 12, 2005

20. Đặng Trung Thành, Nguyễn Quốc Phi, SangGi Hwang, Nguyễn Văn Mạnh, Sử dụng ảnh kỹ thuật số để xác định đường phương và hướng dốc của bề mặt đất đá, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 12, 2005

21. Nguyễn Văn Mạnh, Xác định thế nằm của hệ thống khe nứt trên bề mặt khối đá bằng phương pháp phân tích ảnh chụp, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 9, 2005

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC


Bài báo hội nghị quốc tế
1. V.M Nguyen, V.P Dang, X.H Ngo, TA. Le, Nonlinear analysis of steel frame structure, Proceedings of the ESASGD 2016, Hanoi, , 2016

2. Quang-Phich Nguyen, Van-Manh Nguyen, Design of grouted rock bolts based on the rock reinforcement principle, French Vietnamese Conference Innovations in Construction, Paris, , 2015

3. Van-Manh Nguyen, Heinz Konietzky, Quang-Phich Nguyen, The shear behavior of rough rock joints under cyclic shear loading, French Vietnamese Conference Innovations in Construction, Paris, , 2015

4. V. M. Nguyen., Q. P. Nguyen., D. Bui Van, Numerical investigation of the impact of earthquakes on the stability of tunnels in different rock mass quality and lining rigidity, The Fifth Thailand Rock Mechanics Symposium, Khao Yai, Thailand, , 2015

5. V. M. Nguyen., Q. P. Nguyen., T. A. Le; H. Konietzky; D. Bui Van, Numerical simulation of a direct shear test on rock joint based on finite difference code, The Fifth Thailand Rock Mechanics Symposium, Khao Yai, Thailand, , 2015

6. Q. P. Nguyen, V. M. Nguyen, H. Konietzky, Q. L. Nguyen, N. A. Pham, Numerical simulation of the influence of water inrush on underground coal mining stability in Vietnam., Proceedings of the 22nd Mine Planning and Equipment Selection conference, Dresden, Germany 14th – 19th October 2013, 629-636, 2013

7. H. Konietzky, Th. Fruhwirt, V.M. Nguyen, A new large rock mechanical shear box device for dynamic and HM-coupled testing under extreme strong forces, ISRM international symposium – EUROCK 2012, 28-30 May, 2012, Stockholm, Sweden, 1-9, 2012

8. Nguyen Van Manh, The behaviour of the building when it subjected to the dynamic loading by pile driving in cut and cover tunnels method, Proceeding of the international conference on advances in mining and tunneling, , 2008

Bài báo hội nghị quốc gia
1. Nguyễn Văn Mạnh, Nghiên cứu mô phỏng quá trình sinh nhiệt và truyền nhiệt khi thủy hóa bê tông xi măng bằng phần mềm FLAC3D, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), 143-148, 2018

2. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Vai trò cơ học đá trong khai thác mỏ và hiện trạng phát triển, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 17, Đà Nẵng 8/2006, 298-301, 2006

3. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Huy Quang, Vấn đề xác định áp lực và tính toán kết cấu chống mỏ hầm lò, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 17, Đà Nẵng 8/2006, 294-297, 2006

4. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Phích, Phân tích ổn định của các đường lò xây dựng cơ bản trong khối đá phân lớp, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học đá toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội 11/2006, 181-187, 2006

Bài báo hội nghị trường
1. Nguyễn Quang Phích, Đỗ Ngọc Anh, Đặng Văn Kiên, Nguyễn Văn Mạnh, Đặng Trung Thành, Vấn đề cải thiện hệ thống xây dựng chất lượng và quản lý chất lượng trong xây dựng công trình ngầm, Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn “Xây dựng công trình ngầm và mỏ”, 297-309, 2016

KHEN THƯỞNG


2022 : Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018 : Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo