Category Archives: Sự kiện

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-06 do TS Đỗ Ngọc Thái chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận” mã

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-05 do TS. Lê Huy Việt chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất” mã số B2022-MDA-05 do TS. Lê Huy Việt chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc làm chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt phục vụ xây dựng công trình hạ tầng cơ sở” mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc