Author Archives: admin

Khoa Xây dựng tuyển sinh sau Đại học đợt 1 năm 2024

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Xây dựng –

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-06 do TS Đỗ Ngọc Thái chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận” mã

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-05 do TS. Lê Huy Việt chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất” mã số B2022-MDA-05 do TS. Lê Huy Việt chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc làm chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt phục vụ xây dựng công trình hạ tầng cơ sở” mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Phiên toàn thể Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 37

Sáng ngày 14/6/2024, tại Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và thi Olympic của sinh viên năm học 2023 – 2024 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn