Giới thiệu

Khoa Xây dựng được thành lập ngày 18/1/2010 dựa trên nền tảng Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ, Khoa Mỏ, trường Đại học Mỏ-Địa chất. Đến tháng 12/2010, để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, Nhà trường quyết định thành lập thêm hai bộ môn mới trong Khoa gồm: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở. Bên cạnh 3 bộ môn chuyên môn, Khoa còn quản lý 01 phòng thí nghiệm Xây dựng với nhiều trang thiết bị thí nghiệm hiện đại.

PGS.TS Đặng Trung Thành
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng bộ môn, Uỷ viên Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường
PGS.TS Phạm Đức Thọ
Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ, Uỷ viên Hội đồng Khoa
PGS.TS Trần Tuấn Minh
Phó Trưởng khoa, Uỷ viên Hội đồng Khoa